Guldägget 2010 | Nya resultat

Film

Hur sätter man ihop den bästa juryn för att bedöma svensk reklam?

Vi lät varsin jury i Afrika, Östeuropa och Asien riva upp resultaten
och ombedöma förra årets guldäggsvinnare.

Arrangör
Kategorisponsor
Samarbetspartner
Mediepartner